Politika privatnosti

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb, tel +38516122111, email: policija@mup.hr

Detaljnije informacije možete pronaći na slijedećoj Internet poveznici:
https://mup.gov.hr/o-nama-9/9

1. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb, tel +38516122348, email: zastita.osobnih.podataka@mup.hr

2. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu izvršavanja zadaće od javnog interesa u području javnog zdravlja, kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju u epidemijskim uvjetima, a radi skraćivanja vremena potrebnog za provedbu propisane procedure za ulazak u Republiku Hrvatsku.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem članka 6. stavka 1. točke (e), u vezi s člankom 9. stavkom 2. točke (i) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba) i članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20).

3. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Na službenim internetskim stranicama Enter Croatia koriste se tzv. kolačići (cookies).

4. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

Voditelj obrade: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb, tel 00 385 1 6122 111, email: policija@mup.hr

Vaša prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka su:

4.1. Pravo na pristup osobnim podacima
4.2. Pravo na ispravak osobnih podataka
4.3. Pravo na brisanje
4.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
4.5. Pravo na prigovor nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka)

5. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci uneseni kroz Portal Enter Croatia koristi odnosno obrađuje Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u svrhu izvršavanja zadaća od javnog interesa i Vaše najave prelaska državne granice Republike Hrvatske.

6. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost, povjerljivost i cjelovitost u njihovoj obradi sukladno čl. 32. Opće uredbe o zaštiti podataka, primjenjujući odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere iz čl. 25. Opće Uredbe kao i omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

7. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Podaci na Portalu Enter Croatia čuvaju se 90 dana od dana kada ste unijeli datum najavljenog prelaska državne granice Republike Hrvatske, a nakon isteka tog roka automatski se brišu.

8. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama bit ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.